Právní pohled na obchodování s bitcoinem

Hand with mobile smart phone and bitcoin symbol

V tomto článku se budeme zabývat problematikou bitcoinu z právního hlediska, a to zejména s ohledem na povinnosti poskytovatele služeb, resp. provozovatele směnárny.

Směnárny bitcoinu

V souvislosti s příchodem virtuálních měn začínají na českém trhu působit poskytovatelé služeb virtuálních měn. Jedná se směnárny, tj. weby, které umožňují prodej a nákup virtuální měny, správu účtu, vedení elektronické peněženky, atd. Řada směnárem bitcoinu umožňuje také provoz platební brány – ta převádí bitcoiny např. v e-shopu při nákupu zboží od kupujícího na účet prodávajícího.

Obchod s bitcoinem a vůbec virtuální měnou obecně se pohybuje v zóně, která není dosud regulována předpisy České republiky.

Jediným přímým vyjádřením k bitcoinu bylo vyjádření České národní banky z února 2014, které je dostupné zde. Stanovisko rozebíráme níže v textu.

Musí mít provozovatelé směnáren nějakou licenci?

Nejčastější otázkou provozovatelů směnárem s bitcoiny je, zda musí mít pro obchod s bitcoiny nějaké povolení, formu licence či musí být zapsání do registru České národní banky.

Výše popsané služby bitcoinových směnárem totiž připomínají bankovní služby (vedení účtu, zprostředkování plateb, směna prostředků, atd.).

Na základě stanoviska České národní banky není bitcoin považován za bezhotovostní platební prostředek.

Virtuální měna je chápána jako data evidovaná v určitém protokolu. Pokud tedy není bitcoin považován za tuzemskou ani národní měnu, pak obchodování ani další transakce s bitcoinem nepodléhají zákonu o platební styku (zákon č. 284/2009 Sb.).

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že se jedná o současný stav, který zřejmě nebude trvat dlouho. Již dnes můžeme vidět snahy především Evropské unie o regulaci virtuální měny. Předpokládá se, že obchod s virtuální měnou bude upraven zcela samostatně anebo bude virtuální měna uznána jako peněžní prostředek (a budou se na ni vztahovat veškeré související předpisy).

Bitcoin dnes zatím není peněžním prostředkem

Česká národní banka ve svém stanovisku uvedla, že vedení účtu ve virtuální měně nebo její převod není činností, která podléhá regulaci platebních služeb, a to jen proto, že virtuální měna není peněžním prostředkem.

Upozorňujeme, že virtuální měna může být za peněžní prostředek uznána buď novelizací zákona o platebním stylu, zvláštním právním předpisem anebo novým stanoviskem České národní banky.

Co se stane, když bude bitcoin uznán za peněžní prostředek

Pojďme si shrnout, jaké dopady by mělo pro provozovatele směnárem bitcoinu oficiální uznání bitcoinu jako platebního prostředku.

Provozovatelé směnáren by se následně museli zřejmě zapsat do registru ČNB, neboť jejich činnost by spadala pod poskytování platebních služeb malého rozsahu (§36 odst. 1 zákona o platebním styku) při měsíčním objemu transakcí v průměru do 3 mil EUR.

Níže uvádíme podmínky pro zapsání žadatele do registru:

  • sídlo v členském státě EU a pobočku v ČR;
  • obchodní plán podložený reálnými ekonomickými propočty;
  • zabezpečit ochranu peněžních prostředků, které mu byly svěřeny;
  • čistý trestní rejstřík ve vztahu k trestným činům proti majetku, hospodářským trestným činům nebo financování terorismu;
  • obecné podmínky provozování živnosti.

Provozovatelem směnárny může být jak fyzická, tak právnická osoba. Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, žadatel bude zapsán do registru do 1 měsíce.

Současné požadavky pro obchodování s bitcoinem

Z výše uvedeného vyplývá, že současně nejsou žádné specifické požadavky pro obchodování s bitcoinem, resp. virtuální měnou. Podnikání je tedy možné na základě živnostenského oprávnění v oboru činnosti „Zprostředkování obchodu a služeb“, případně „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“. Vzhledem k charakteru virtuální měny doporučujeme podnikatelům rovněž zapsání oboru „Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály“.

Čeká bitcoin regulace ze strany EU?

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) intenzivně sleduje situaci na poli virtuálních měn, a to především bitcoinu od září roku 2013. V červenci pak vydal obsáhlé stanovisko, ve kterém doporučuje, aby národní instituce (u nás Česká národní banka) vydaly nařízení, dle kterého by banky nesměly provádět jakékoli finanční operace s virtuální měnou z důvodu chybějící regulace.

EBA klade důraz na to, aby subjekty, které umožňují přímý převod virtuálních a běžných měn, byly podrobeny požadavkům ve vztahu k předpisům proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Evropská Komise reagovala na tento postoj EBA vyjádřením svého záměru regulovat virtuální měny, konkrétně bitcoin.

Bitcoin může hrát zajímavou roli pro online podnikatele, a to nejen pro provozovatele směnárem, ale např. také pro e-shopy. Ty mohou lákat IT nadšence na alternativní platební metody, rozšířit marketing a být jedni z prvních v technologických trendech. Pokud se však rozhodnete zavést tuto platební metodu do vašeho podnikání, doporučujeme vám sledovat aktuální legislativu, abyste mohli včas zareagovat na případnou změnu podmínek.

Zdroj: Virtuální měna a povinnosti poskytovatelů, portál PravoProPodnikatele.cz

Share Button
0 comments

Post Navigation